To je rovnost!

To je rovnost!

Slaďování – vlak/otcovská (muži)


Slaďování – kantýna/krkavčí matka (ženy)


Domácí násilí – sousedi (muži)


Domácí násilí – kamarádky (ženy)

Vytvořili jsme TV spoty pro Úřad vlády ČR, které se staly součástí mediální kampaně v rámci projektu Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života.